Хиперфлукс

HYPERFLUX е хиперпластификатор с широк спектър на действие.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За направа на високоякостни бетони при гъсто армирани елементи – фундаменти, колони, греди, ригели, стени и предварително напрегнати конструкции. Уникални стоманобетонни съоръжения с видим бетон, басейни, резервоари, самолетни писти, мостове. Промишлени и индустриални подове, хладилни камери, хидротехнически бетон. Прилага се при полагане на смеси с бетонпомпа, торкрет машина или турбозол. За направа на полимермодифицирани цименто-пясъчни замазки и мазилки.

ПРЕДИМСТВА

 • Подобрява обработваемостта на бетоновата смес.
 • Намалява количеството на направната вода до 25¸30%.
 • Намалява водоотделянето при полагане на бетоновата смес.
 • Намалява пукнатинообразуването при съсъхване.
 • Намалява водоциментовия фактор.
 • Намалява количеството на цимента с 20¸35%, запазвайки проектната якост на готовия бетон.
 • Увеличава с 25¸30% проектните якости на бетоните при запазване рецептурния състав на смесите.
 • Увеличава водоплътността и мразоустойчивостта на бетоните многократно.
 • Ускорява процеса на първоначално набиране на якост.
 • Възможност за по-ранно декофриране на бетоновите елементи.
 • По-добър външен вид на бетоновата повърхност.
 • Нетоксичен, не оказва вредно въздействие върху околната среда.
 • Абсолютна безопасност при работа с продукта.

Дозиране в литри 0,5¸3% от масата на цимента.

Добавя се в готовата смес с консистенция S=0¸5 сm по конуса на “Абрамс” непосредствено преди полагането й.

Време за хомогенизиране на готовата смес 3¸5 минути.

Теоритична консистенция на готовата смес S=16¸20 сm.

Време за полагане на готовата смес 30¸60 минути в зависимост от външната температура и вида на цимента.

Забележка: При изразително начало на свързване на бетонната смес /сгъстяване/ и пресрочване на времето за полагане, в бетонната смес се добавя само HYPERFLUX без опасност за влошаване на физико-механичните качества на готовия бетон.

Опаковки: Метални варели – 200 kg
Цвят: тъмно кафяв
Състав: диспергиран във вода сулфониран нафтален-поликондензат (NSF)
Срок за съхранение: 12 месеца

Свойства на материала

Съдържание на сухо вещество: 20%
Плътност (15°С): ISO 2811, DIN 53217 или ASTM D 1475 1,2 gr/cm3
РН: 6,5 ¸7
Йонизация: анионна